© Gezondheidspraktijk Jing Luo 2017
Navigation Menu

.

Behandeltraject

Course of treatments

Volgens behandelrichtlijnen zijn er gemiddeld 6 tot 8 behandelingen nodig om een goed resultaat te krijgen. Waarom? Uit klinisch onderzoek blijkt dat regelmatige stimulatie door middel van acupunctuur en/of shiatsu therapie nodig is om het lichaam en geest een reële kans te geven om te herstellen. Vaak is er ook duidelijke verbetering van klachten. Bovendien houden wij de voortgang nauwkeurig in de gaten. Houdt er ook rekening mee dat een acute klacht, die nog niet zo lang bestaat, relatief sneller verbetert dan een chronische klacht, die al maanden of jaren tijd heeft gehad om te ontwikkelen. De verbetering van klachten is ook afhankelijk van een aantal individuele factoren. According to treatment guidelines there are on average 6 to 8 treatments needed to get a good result. Why? Clinical research shows that regular stimulation through acupuncture and/or shiatsu therapy is needed to give the body and mind a real chance to recover. Often there is also clear improvement of conditions. In addition, we keep a close eye on the progress. Keep in mind that an acute symptoms, which excists not so long, relatively improves faster than a chronic condition, which for months or years has had time to develop. The improvement of conditions also depends on a number of individual factors.

Werkwijze & aanbod

Procedure & offer

Acupunctuur en shiatsu therapie zijn natuurlijke manieren van vermindering van klachten. Stap voor stap gaat u vooruit. Het is een natuurlijk proces. Acupuncture and shiatsu therapy are natural ways of reducing conditions. Step by step you improve. It is a natural process.

Meet & Try Out

Wij geven u de mogelijkheid om ons eerst te ontmoeten. We willen u graag ontmoeten en informatie geven en u kunt een Try Out ontvangen. De analyse van uw hulpvraag is gebaseerd op de Chinese Geneeswijze, die op een andere manier uw klacht benadert. Door de andere benadering en individuele behandeling is het vaak succesvol. Zie het als een korte kennismaking met de behandelmethoden acupunctuur en shiatsu therapie. Verwacht geen oplossing in een korte sessie. Om uw klachten serieus te behandelen, volgens behandelrichtlijnen, zijn meerdere behandelingen nodig. Wilt u uzelf en uw gezondheid een goede kans geven op vermindering van klachten en misschien wel herstel, ga dan voor een behandeltraject ! We give you the possibility to meet us first. We would like to meet you and give you information, You can also receive a Try Out. The analysis of your demand for help is based on Chinese Medicine, which has a different approach of your complaints. The fact of the different approach and individual treatment, makes it mostley succesfull. Think of it as a brief introduction to the methods of treatment acupuncture and shiatsu therapy. Don't expect a solution in a short session. To treat your conditions seriously there are, acoording to the treatment guidelines,  more treatments necessary. Do you want to give yourself and your health a serious chance at reducing of conditions and perhaps restore to a better health, then go for a course of treatments!

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

© Gezondheidspraktijk Jing Luo  2017
Home Klacht & oplossing Behandelmethoden Werkwijze & aanbod Specialisaties Recensies Movie Contact Privacy Disclaimer

.

Behandeltraject

Course of treatments

Volgens behandelrichtlijnen zijn er gemiddeld 6 tot 8 behandelingen nodig om een goed resultaat te krijgen. Waarom? Uit klinisch onderzoek blijkt dat regelmatige stimulatie door middel van acupunctuur en/of shiatsu therapie nodig is om het lichaam en geest een reële kans te geven om te herstellen. Vaak is er ook duidelijke verbetering van klachten. Bovendien houden wij de voortgang nauwkeurig in de gaten. Houdt er ook rekening mee dat een acute klacht, die nog niet zo lang bestaat, relatief sneller verbetert dan een chronische klacht, die al maanden of jaren tijd heeft gehad om te ontwikkelen. De verbetering van klachten is ook afhankelijk van een aantal individuele factoren. According to treatment guidelines there are on average 6 to 8 treatments needed to get a good result. Why? Clinical research shows that regular stimulation through acupuncture and/or shiatsu therapy is needed to give the body and mind a real chance to recover. Often there is also clear improvement of conditions. In addition, we keep a close eye on the progress. Keep in mind that an acute symptoms, which excists not so long, relatively improves faster than a chronic condition, which for months or years has had time to develop. The improvement of conditions also depends on a number of individual factors.

Werkwijze & aanbod

Procedure & offer

Acupunctuur en shiatsu therapie zijn natuurlijke manieren van vermindering van klachten. Stap voor stap gaat u vooruit. Het is een natuurlijk proces. Acupuncture and shiatsu therapy are natural ways of reducing conditions. Step by step you improve. It is a natural process.

Meet & Try Out

Wij geven u de mogelijkheid om ons eerst te ontmoeten. We willen u graag ontmoeten en informatie geven en u kunt een Try Out ontvangen. De analyse van uw hulpvraag is gebaseerd op de Chinese Geneeswijze, die op een andere manier uw klacht benadert. Door de andere benadering en individuele behandeling is het vaak succesvol. Zie het als een korte kennismaking met de behandelmethoden acupunctuur en shiatsu therapie. Verwacht geen oplossing in een korte sessie. Om uw klachten serieus te behandelen, volgens behandelrichtlijnen, zijn meerdere behandelingen nodig. Wilt u uzelf en uw gezondheid een goede kans geven op vermindering van klachten en misschien wel herstel, ga dan voor een behandeltraject ! We give you the possibility to meet us first. We would like to meet you and give you information, You can also receive a Try Out. The analysis of your demand for help is based on Chinese Medicine, which has a different approach of your complaints. The fact of the different approach and individual treatment, makes it mostley succesfull. Think of it as a brief introduction to the methods of treatment acupuncture and shiatsu therapy. Don't expect a solution in a short session. To treat your conditions seriously there are, acoording to the treatment guidelines,  more treatments necessary. Do you want to give yourself and your health a serious chance at reducing of conditions and perhaps restore to a better health, then go for a course of treatments!

Gezondheidspraktijk Jīng Luò

Eindhoven - Venlo

Werkwijze & aanbod